این‌ابزار ساده برای تست سریع آی‌پی‌های تمیز با جایگذاری در کانفیگ شخصی شما ایجاد شده است. آی‌پی‌ها را می‌توانید توسط نتایج دریافتی از اسکنرهای مختلف یا از طریق گزینه «جستجو از منابع دیگر» تهیه کنید.

تنها پروتکل‌های VLESS, VMESS یا TROJAN پشتیبانی می‌شوند.

کانفیگ وارد شده استاندارد نمی‌باشد.