برای شروع عملیات اسکن روی اینترنت باید تعداد آی‌پی و سرعت موردنظر برای هرمرتبه جستجو را مشخص نمایید. علاوه‌براین، باید قندشکن شما خاموش باشد.

تلاش با حداکثر پینگ